עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > עונות, חגים וימי זיכרון > סוכות ושמחת תורהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מעגל השנה > סוכות
מכון המקדשעזרת נשים בשמחת בית השואבה
צייר: גריגורי וכליסעזרת נשים בשמחת בית השואבה

לקיום 'שמחת בית השואבה' בבית המקדש בחג הסוכות, הכינו את 'עזרת נשים' למעמד. וכדברי המשנה (סוכה ה, ב): "במוצאי יום טוב ראשון של חג ירדו [הכהנים והלויים] לעזרת נשים [שדרכן להביא את קרבנן ולבוא לתפילה ולהשתחויה בעזרה זו] והיו מתקנים שם 'תיקון גדול'", והסדירו שהנשים יעלו למעלה והגברים יהיו למטה.
התיקון היה בהכנת גזוזטראות ומקומות ישיבה לנשים (בציור למעלה משמאל) כדי שיוכלו להסתכל בעת השמחה בחכמי ישראל המרקדים למטה. בכך נמנעה תערובת אנשים ונשים שהיתה גורמת קלות ראש במקדש בעת השמחה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוסף האיורים של מכון המקדש3

ביבליוגרפיה:
כותר: עזרת נשים בשמחת בית השואבה
צייר: וכליס, גריגורי
שם  הפרסום מקורי: אוסף מכון המקדש
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מכון המקדש
הוצאה לאור: מכון המקדש
הערות: 1. התמונות במאגר זה הינן לשימוש פרטי של המורים והתלמידים לצרכים לימודיים בלבד. למען הסר ספק, המונחים "שימוש פרטי" ו"צרכים לימודיים", אינם כוללים הדפסת דפי עבודה וכד'. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר ללא הסכמה מראש ובכתב של מט"ח ושל בעלי הזכות- מכון המקדש.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית