עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > עונות, חגים וימי זיכרון > סוכות ושמחת תורהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מעגל השנה > סוכות
מכון המקדששמחת בית השואבה: "חסידים ואנשי מעשה אומרים לפניהם שירות ותשבחות "
צייר: -שמחת בית השואבה: "חסידים ואנשי מעשה אומרים לפניהם שירות ותשבחות "
הרמב"ם מתאר כי במהלך שמחת בית השואבה "ראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה - הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות" (לולב ח, יד). במרכז התמונה מצויר רבן שמעון בן גמליאל שעל פי המסופר במסכת סוכה "כשהיה שמח בשמחת בית השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו" (סוכה נג, א)
לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוסף האיורים של מכון המקדש3

ביבליוגרפיה:
כותר: שמחת בית השואבה: "חסידים ואנשי מעשה אומרים לפניהם שירות ותשבחות "
צייר: -
שם  הפרסום מקורי: אוסף מכון המקדש
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מכון המקדש
הוצאה לאור: מכון המקדש
הערות: 1. התמונות במאגר זה הינן לשימוש פרטי של המורים והתלמידים לצרכים לימודיים בלבד. למען הסר ספק, המונחים "שימוש פרטי" ו"צרכים לימודיים", אינם כוללים הדפסת דפי עבודה וכד'. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר ללא הסכמה מראש ובכתב של מט"ח ושל בעלי הזכות- מכון המקדש.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית