עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > עונות, חגים וימי זיכרון > סוכות ושמחת תורהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > חגיםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מעגל השנה > סוכות
מכון המקדשניסוך המים : הבאת המים למקדשניסוך המים : הבאת המים למקדש

"שער המים" הוא שער המקדש שדרכו הביאו את צלוחית הזהב ובה המים ממעין השילוח כדי לקיים את מצוות ניסוך המים. המשנה במסכת סוכה מתארת כי כאשר "הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו". תקיעות החצוצרות הן ביטוי לשמחה כדי לקיים את הפסוק בישעיה : "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה".


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוסף האיורים של מכון המקדש3

ביבליוגרפיה:
כותר: ניסוך המים : הבאת המים למקדש
שם  הפרסום מקורי: אוסף מכון המקדש
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מכון המקדש
הוצאה לאור: מכון המקדש
הערות: 1. התמונות במאגר זה הינן לשימוש פרטי של המורים והתלמידים לצרכים לימודיים בלבד. למען הסר ספק, המונחים "שימוש פרטי" ו"צרכים לימודיים", אינם כוללים הדפסת דפי עבודה וכד'. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר ללא הסכמה מראש ובכתב של מט"ח ושל בעלי הזכות- מכון המקדש.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית