עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > עונות, חגים וימי זיכרון > סוכות ושמחת תורהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מעגל השנה > סוכות
מכון המקדשניסוך המים : מצוות ערבה וניסוך הייןניסוך המים : מצוות ערבה וניסוך היין

לקיום מצוות ערבה במקדש בחג הסוכות, היו מביאים ענפי ערבה גדולים ממוצא ומציבים אותם בצידי המזבח. לפי המסופר בגמרא ניסוך המים וניסוך היין על גבי המזבח, והעמדת הערבה ליד המזבח, היו נעשים באותה העת.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוסף האיורים של מכון המקדש3

ביבליוגרפיה:
כותר: ניסוך המים : מצוות ערבה וניסוך היין
שם  הפרסום מקורי: אוסף מכון המקדש
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מכון המקדש
הוצאה לאור: מכון המקדש
הערות: 1. התמונות במאגר זה הינן לשימוש פרטי של המורים והתלמידים לצרכים לימודיים בלבד. למען הסר ספק, המונחים "שימוש פרטי" ו"צרכים לימודיים", אינם כוללים הדפסת דפי עבודה וכד'. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר ללא הסכמה מראש ובכתב של מט"ח ושל בעלי הזכות- מכון המקדש.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית