הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גטו ובידוד > מערב אירופה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
הפקודות שניתנו לקהילה היהודית בסלוניקי על ענידת סימון מיוחד ומעבר לגטו.פקודות הנוגעות לטלאי ולגטואיזציה בסלוניקי, יוון
מחברים: מיכאל מולכו; יוסף נחמה


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

סאלוניקי, 6 בפברואר 1943

מפקד סאלוניקי-אנאיס
מחלקת המינהל הצבאי
אל הקהילה היהודית סאלוניקי
נוגע: לסימון והעברת היהודים היושבים בסאלוניקי

על סמך סמכויות החקיקה המסורות לידי מפקד סאלוניקי –אנאיס, ניתנות בזה פקודות אלה:

  1. כל היהודים היושבים בסאלוניקי – מלבד אלה שהם נתינים זרים ויכולים להוכיח את נתינותם ע"י דרכון בר תוקף – חייבים להיות מסומנים מיד כיהודים. כמו כן יש לסמן את חנויותיהם, משרדיהם וכו' ע"י שלטים ברורים בשפות הגרמנית והיוונית.
  2. כל היהודים הגרים בסאלוניקי – יוצאים מן הכלל אלה הנ"ל – חייבים לעבור אל רובע מיוחד של העיר.
  3. בהוצאות הנגרמות ע"י הצעדים שצוינו בסעיפים 1 ו- 2 ישא בראש ובראשונה כל יהודי בעצמו. אם אין בכוחו לשאת בהוצאות, ערבה בעדו הקהילה היהודית באופן סולידארי.
  4. ההוצאה אל הפועל של פקודות הסעיפים 1, 1 על סניף שירות הביטחון (אס-דה) בסאלוניקי, והוא שיוציא הוראות נוספות על פרטים – צורת הסימון, קביעת הרובע המדובר בסעיף 2, וכו'.
  5. הקהילה היהודית תודיע על ביצוע הפקודות הנ"ל עד 25 לפברואר 1943 לשירות החתום מטה.

מפקד סאלוניקי-אנאיס, ראש המטה,
בפקודה: ד"ר מרטן
יועץ המינהל המלחמתי


גברים יהודים ב'כיכר החירות' בעיר תחת השמש היוקדת, סלוניקי, יוון

לקריאה נוספת:
סלוניקי
אודות יהודי יוון בשואה
חובת רישום, הקמת יודנדראט והגבלות על יהודי יוון

באתר יד ושם:
מקורות רשמיים נוספים בנושא גטו ובידוד
מבחר חומרים בנושא גטו ובידודאל האסופה גטו ובידוד3

ביבליוגרפיה:
כותר: פקודות הנוגעות לטלאי ולגטואיזציה בסלוניקי, יוון
שם  הספר: ‫ שואת יהודי יוון 1941-1944
מחברים: מולכו, מיכאל ; נחמה, יוסף
תאריך: תשכ"ה
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית