הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחוק מגן
מחברת: מיכל ברק


חוק עבודה שמטרתו להבטיח לעובד זכויות מינימאליות שהמעביד אינו יכול לפגוע בהן. גם אם העובד עצמו מוותר על זכות כזאת, הקבועה בחוק – לוויתור אין תוקף.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: חוק מגן
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית