הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמיעוט יליד/ מיעוט מולדת
מחברת: מיכל ברק


קבוצת אוכלוסייה ילידת המקום שרואה את עצמה כעם או כקבוצה לאומית מובחנת, שבעקבות שינויים פוליטיים וחברתיים נעשתה מיעוט במולדתה שלה. מיעוט כזה נוצר, לרוב, שלא מרצונו. 
מיעוט מהגר: קבוצת אוכלוסייה שהיגרה מארץ אחת ובאה להתיישב בארץ אחרת - לרוב עקב קשיים כלכליים או אחרים בארץ המוצא.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מיעוט יליד/ מיעוט מולדת
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית