הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמיעוט לאומי
מחברת: מיכל ברק


 קבוצה באוכלוסייה ששונה במאפייניה הלאומיים מרוב אזרחי המדינה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מיעוט לאומי
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית