הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמיעוט
מחברת: מיכל ברק


 קבוצה של אנשים בתוך אוכלוסיית הרוב שנבדלת מן הרוב במאפיינים לאומיים, אתניים, תרבותיים, דתיים, לשוניים ואחרים. נהוג להבחין בין מיעוט מספרי (או דמוגרפי) אשר מתייחס לקבוצה שהיא קטנה מבחינה מספרית מקבוצת הרוב, לבין מיעוט סוציולוגי. מיעוט סוציולוגי הוא קבוצת אנשים שבשל המאפיינים הפיזיים או התרבותיים שלהם נבדלים מן האחרים בחברה שבתוכה הם חיים, זוכים ליחס שונה ולא-שוויוני ורואים עצמם כמושאים לאפליה קבוצתית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מיעוט
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית