הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזכויות חברתיות
מחברת: מיכל ברק


קבוצת זכויות אשר מגינות על הערכים שקשורים לתנאי חייו של אדם: רמת חיים נאותה, עבודה, חינוך, מזון, קורת גג, טיפול רפואי נאות. במאה ה-20 התגבשה ההכרה כי הזכויות החברתיות הן חלק מרכזי מהאזרחות במדינה, כלומר על המדינה להגן על הזכויות החברתיות של אזרחיה ותושביה. ביטוי לתפיסה שהזכויות החברתיות הן זכויות שעל המדינה להגן עליהן נמצא כבר בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שהתקבלה באו"ם בשנת 1948 וכוללת רשימה של זכויות חברתיות.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: זכויות חברתיות
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית