הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזכויות האזרח
מחברת: מיכל ברק


זכויות האזרח מוקנות לאדם מכוח המעמד שלו כאזרח או כתושב המדינה. זוהי קבוצת זכויות (מתוך זכויות האדם) אשר מקור התוקף שלהן הוא המדינה. זכויות האזרח מדגישות את האדם כחלק מהמדינה. זכויות האזרח כוללות את הזכות לבחור, הזכות להיבחר, חופש הביטוי, הזכות להתאגד.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: זכויות האזרח
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית