הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתממשל צבאי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


בין השנים 1948- 1966, היו אזרחי ישראל הערביים כפופים לשלטון הצבא וזאת מתוקף תקנות ההגנה לשעת חירום.

הממשל הצבאי כונן מחשש לפעילות ביטחונית עוינת מצד הערבים בישראל. הוא פגע בין היתר בחופש התנועה של אזרחי ישראל הערביים והעיד על החשדנות וחוסר האמון שרוחשת המדינה כלפיהם. בעקבות ויכוחים בכנסת ובציבור הישראלי צומצמו בהדרגה שטחי הממשל הצבאי, עד לביטולו ב-1966.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: ממשל צבאי
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית