הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהעדפה מתקנת
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מדיניות חברתית שנועדה לקדם שוויון בין קבוצות חברתיות במצב של העדר שוויון התחלתי כתוצאה מקיפוח או אפליה.

מדיניות זו, מעניקה לקבוצה המקופחת הזדמנות מועדפת על פני קבוצות אחרות, בחלוקת המשאבים ובכך יוצרת הזדמנות לשוויון הזדמנויות עתידי ולצמצום הפערים החברתיים והכלכליים בין הקבוצות השונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: העדפה מתקנת
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית