הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדעת הקהל
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מושג המתאר את עמדותיו ורצונותיו של ציבור האזרחים והתושבים במדינה.

אין דעת קהל אחת ואחידה בחברה- יש מגוון של דעות המשתנות לפי התקופה, הנושא, העניין והקבוצה. לדעת הקהל השפעה על פעולתם של פוליטיקאים ומנהיגים. משקלה גדול יותר במדינה הדמוקרטית, המאפשרת חופש ביטוי, דיון ציבורי ותקשורת חופשית.

לדעת הקהל יש חשיבות מיוחדת בכל הנוגע לנושאים מהותיים הנוגעים לסדר המדיני, יעדיה של המדינה ואירועים הקשורים לענייני היסוד של החברה והמדינה.

דעת הקהל אינה ניתנת למדידה באופו מדעי מדויק, אולם שימוש באמצעים כמו סקרי דעת קהל, יכולים לשקף את עמדות הציבור לגבי הנושאים השונים שעל סדר היום הציבורי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: דעת הקהל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית