הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגזענות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


השקפת עולם המבוססת על ההנחה כי ניתן למיין את האנושות לקבוצות עליונות ונחותות, על רקע צבע עור, השתייכות אתנית, לאומית או דתית. גישה זו מייחסת לקבוצות השונות תכונות גופניות, שכליות ופסיכולוגיות שונות ודוגלת בהתייחסות מפלה לקבוצות וליחידים בעלי תכונות נחותות לכאורה.

חלק מן הסיבות המיוחסות לתופעת הגזענות, קשורות בשנאת הזר והשונה, אימוץ דעות קדומות ואמונות תפלות בקרב קבוצות, חברות ומדינות והשרשת העמדות באמצעות חינוך, חקיקה, תעמולה והסתה.

אחת הדוגמאות הקיצוניות ביותר לגזענות היא תורת הגזע שפותחה בגרמניה על ידי התנועה הנאצית. היום נחשבת הגזענות לאחד הפשעים המרכזיים נגד האנושות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: גזענות
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית