הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבתי דין רבניים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מערכת שיפוט דתית, הפועלת מתוקף "חוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג 1953". לבתי דין רבניים יש את הסמכות לדון בנושאי המעמד האישי: נישואין, גירושין, צוואות וירושות.

מעמדם של בתי דין אלו זהה לזו של מערכת השיפוט הרגילה והם כפופים לפיקוח וביקורת של מבקר המדינה ובג"ץ. השיפוט בבתי הדין הרבניים הוא בידי דיינים, והם פוסקים על פי ההלכה היהודית.

על פי החוק הישראלי, גם ליתר הדתות קיימת מערכת שיפוט דתית:
הקאדי הוא איש דת מוסלמי המכהן בבתי הדין השרעיים למוסלמים. הוא פוסק בשאלות של המעמד האישי של האוכלוסייה המוסלמית בישראל.

לקהילה הדרוזית בתי דין דתיים, שבהם מכהן קאדי מאד'הב, ולו סמכות על ענייניהם האישיים של הקהילה הדרוזית.

הנוצרים במדינת ישראל משתמשים בשירותי הדת הניתנים על ידי הכנסיות השונות, והמספקים את הצרכים הדתיים של האוכלוסייה הנוצרית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: בתי דין רבניים
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית