הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבחירות יחסיות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


בשיטת הבחירות היחסית, מספר המושבים בבית הנבחרים המוקצה לכל מפלגה, הינו יחסי לשיעור קולות הבוחרים שבו זכתה בבחירות.

בין יתרונותיה של שיטת הבחירות היחסיות בולטת העובדה כי שיטה זו מאפשרת ייצוג כמעט מרבי לאזרחי המדינה כיוון שהיא מעודדת צמיחת מפלגות קטנות. בכך מתחזק עקרון הפלורליזם הפוליטי. החיסרון המרכזי של השיטה היחסית עשוי להיות בכך שריבוי המפלגות מאלץ הקמת ממשלה קואליציונית הנשענת על מספר מפלגות. מצב זה, יכול להוביל להעדר יציבות שלטונית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
מעבר ללקסיקון > זכותי לדעת
ביבליוגרפיה:
כותר: בחירות יחסיות
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית