הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוכלוסיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


כלל תושבי הקבע בשטחה של ארץ מסוימת, הנתונים תחת ריבונותה של המדינה וחלים עליהם חוקי אותה מדינה ומשפטה.

לגודלה של האוכלוסייה אין משמעות עקרונית. היא יכולה למנות אלפים ספורים, כמו במונקו או מאות מיליונים, כמו בסין. האוכלוסייה מהווה יסוד לקיומה של המדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אוכלוסיה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית