הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשביתה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


הפסקה מכוונת של עבודה או שיגרה לאות מחאה או לשם שיפור תנאי עבודה, שכר והגנה על זכויות שנפגעו.

השביתה היא הפסקה בשגרה מוכרת ומטרתה להדגיש את המחאה על מצב חמור או מצב שנראה שהוא מחמיר והולך. השביתה קוראת למקבלי ההחלטות להציג פיתרון שונה מהקיים למצב הבעייתי ולעשות זאת באופן מיידי. בפעולות שביתה נהוג להשתמש כאשר נראה שהמצב בלתי-נסבל ואפשרי יותר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: שביתה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית