הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאינפלציה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


תהליך מתמשך של עלייה כללית ברמת המחירים במשק המדינה.

תהליך זה נגרם כתוצאה מהפרת האיזון בין הביקוש למוצרים וההיצע שלהם. בתהליך זה בידי הציבור יש כוח קנייה רב, אך ההיצע של המוצרים קטן יחסית ולכן, מחירי המוצרים עולים וערך הכסף יורד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אינפלציה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית