הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחוק ביטוח בריאות ממלכתי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


החוק המסדיר מתן שירותי בריאות לתושבי מדינת ישראל באמצעות קופות החולים.

החוק קבע שכל תושב במדינה מבוטח בביטוח בריאות באמצעות אחת מקופות החולים, כבחירתו. דמי ביטוח בריאות נגבים על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם להכנסתו של התושב ומועברים לקופות החולים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: חוק ביטוח בריאות ממלכתי
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית