הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמי אבטלה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


תשלומים המועברים על ידי המדינה למובטלים (מחוסרי עבודה בדרך כלל שלא מרצונם).

תשלומים אלו נועדו לשמש כאמצעי מחיה בתקופת האבטלה, ועד שיעלה בידי המובטלים להיקלט בעבודה, או עד תום תקופת הזכאות. תשלום דמי אבטלה הינו חלק מן המדיניות של מדינת הרווחה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמי אבטלה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית