הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוטונומיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


משטר מדיני המבוסס על ממשל עצמי מוגבל, שמעניקה מדינה ריבונית ליחידה טריטוריאלית או לקבוצת אוכלוסיה הכפופה לריבונותה.

הממשל העצמי המוגבל מתבטא בסמכות לנהל באופן עצמאי את ענייני הפנים, לעיתים במסגרת חקיקה עצמאית. אך בכל הקשור לענייני החוץ והביטחון הלאומי, הסמכות נתונה בידי השלטון המרכזי במדינה. (לדוגמא: סקוטלנד היא אוטונומיה המתקיימת תחת ריבונות בריטניה).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אוטונומיה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית