הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדיקטטורה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


שלטון רודני שבו העוצמה השלטונית מרוכזת בידי אדם אחד, שאין הגבלה על סמכויותיו.

תפיסת השלטון נעשית על פי רוב בכוח. אזרחי המדינה נטולי זכויות וחירויות, הציבור אינו נוטל חלק בשלטון, החוק משרת את השליט בלבד ומתקיים פולחן המנהיג במדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: דיקטטורה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית