הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמוקרטיה נשיאותית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


שיטת ממשל דמוקרטית שבה, הנשיא עומד בראש הרשות המבצעת ובראש המדינה.

הנשיא נבחר ישירות על-ידי כלל הבוחרים, בדרך-כלל לתקופת כהונה קבועה ואינו זקוק לאמון הרשות המחוקקת. בדמוקרטיה הנשיאותית קיימת הפרדה מלאה בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמוקרטיה נשיאותית
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית