הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמדינה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מסגרת חברתית המתממשת כאשר מתקיימים ארבעה תנאים: טריטוריה, אוכלוסיה, שלטון וריבונות.

טריטוריה- תחום גיאוגרפי מוגדר שבו מתקיימת המדינה וחוקיה.
אוכלוסיה- אזרחים ותושבים החיים בטריטוריה וחוקי המדינה וכלליה חלים עליהם.
שלטון- מערכת שלטון רשמית הכוללת את מוסדות המדינה.
ריבונות- סמכות עליונה היכולה להחליט כיצד לנהל את ענייני הפנים והחוץ ואינה כפופה למרותה של מדינה אחרת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מדינה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית