הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםבלעם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בלעם בן בְּעוֹר היה קוסם בינלאומי, שלפי המסופר במקרא, חי במסופוטמיה, בארם נהרים, ליד נהר פרת. הוא נשכר על ידי בלק מלך מואב לבוא ולקלל את בני ישראל שחנו על גבול ארצו. ה' הפך את הקללה שבפיו לברכה, ובלעם בירך את עם ישראל ברכות נפלאות (במדבר כ"ב-כ"ד).

התנ"ך רומז, כי בעקבות כישלונו זה ייעץ בלעם למואבים איך להכשיל את בני ישראל ולפתות אותם לעבודה זרה בבעל פעור (במדבר ל"א 16). חוקרים אחדים סבורים שבלעם יעץ למואבים ולמדיינים לכרות עִם ישראל ברית מדינית וברית דתית, שכללה נישואי תערובת וסינקרטיזם דתי, והברית הוכשלה על ידי הקנאים בישראל.
בספר במדבר ל"א 8 ובספר יהושע י"ג 22 מסופר שבני ישראל הרגו את בלעם בשדה הקרב בשעת המלחמה נגד המדיינים.
בלעם הקוסם ומגיד העתידות נחשב ביהדות לנביא ה', לאומר דברו של ה', גם אם בירך את ישראל בעל כורחו.
בעמק סוכות, שבעבר הירדן המזרחי, נמצאה כתובת עברית שעניינה נבואת בלעם בן בעור, החוזה, איש האלוהים. זמנה כנראה מסוף המאה ה-8 לפני הספירה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בלעם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית