הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גטו ובידוד > מזרח אירופה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
ידיעה על פתיחת קורסים מקצועיים להשתלמות בחייטות לנוער בגטו לודז'. מקור התיעוד הוא בכרוניקה של גטו לודז', 23 ביולי 1942.לימודי תפירה וחייטות לילדים בגטו לודז'


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

לימודי תפירה וחייטות לילדים בגטו לודז'

23 ביולי 1942

בבניין הרסורט לחייטות נפתחו בראשית החודש קורסים מקצועיים להשתלמות בחייטות לנוער. על-ידי הפעלת מוסד מסוג זה נפתרה בדרך יעילה בעיית הכשרתם של ילדים ונוער בחייטות, שהיא מלאכה בסיסית בגטו. הרסורטים לחייטות מעסיקים כ- 2,000 ילדים, הלומדים את המקצוע. כל סדנאות החייטות, וכן מפעלים מקורבים אליה (בית חרושת לטריקו, הרסורט לעבודות עור וכד'), שולחים לקורסים אלה את הילדים המוכשרים ביותר. הנסיבות המיוחדות בגטו, התובעות הסתגלות בכל התחומים לתנאי חיים קשים, מכתיבות גם בניהול הקורסים הנהגת קצב בזק אמריקני. אין כיום פנאי לעריכת תוכנית לימודים לאורך כמה שנים כבימים כתיקונם, אלא חייבים להכשיר את הנער במהירות שיא לבעל-מקצוע. לפיכך מחושב הקורס למשך חודשיים בלבד. המחזורים מחושבים ל- 300 ילד. הלימודים בקורס מתנהלים בין השעות 8 ו- 16 ב- 12 קבוצות.

שעתיים ליום מיועדות ללימוד תפירה במכונה ושעתיים - לתפירת-יד. מלבד זאת לומדים הילדים גזירה, עריכת שירטוט מקצועי, הכרת בדים במשך שעתיים בשבוע והכרת המכונות. שיעור אחד בשבוע מוקדש ללימוד הנהלת החשבונות המקצועית ולתורת התחשיב. שעה אחת ליום (הכוונה כנראה לשבוע) מוקדשת לתורת ההיגיינה המקצועית.

בעיבוד תוכנית הלימודים לא ויתרה הנהלת הוועדה להסבה מקצועית למרות הכל על ההשכלה וקבעה בתוכניתה שיעור יומי ללימוד יידיש. בשבתות נערכים הקורסים משעה 8 עד 12. הצוות מורכב ממדריכים ומורים. לנוחיות התלמידים מצוי במקום חדר-אוכל, בו סועדים הילדים את הארוחות הרגילות, הניתנות בגטו לאוכלוסייה העובדת.

את עריכת הקורסים להשתלמות יש לראות ללא ספק כמאורע בעל ערך חשוב לעתידם של הילדים המתגוררים בגטו.

לקריאה נוספת:
גטו לודז'
נאום רומקובסקי בזמן גירוש הילדים מגטו לודז' – 4 בספטמבר 1942
מעדותה של דבורה ברגר על הרעב בגטו לודז'

באתר יד ושם:
מקורות רשמיים נוספים בנושא גטו ובידוד
חומרי עזר לכתיבת עבודות חקר בנושא גטו ובידוד
מבחר חומרים בנושא גטו ובידודאל האסופה גטו ובידוד3

אל האסופה חיים יהודיים בשנים 1939-19453

ביבליוגרפיה:
כותר: לימודי תפירה וחייטות לילדים בגטו לודז'
שם  הספר: כרוניקה של גטו לודז’
עורך הספר: גוטמן, ישראל
תאריך: תשמ"ז-תשמ"ט
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית