הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהסכמה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


ההסכמה היא אחד מן העקרונות החשובים של הדמוקרטיה. החיים במדינה דמוקרטית מבוססים על ההסכמה המשותפת של האזרחים לגבי הערכים המשותפים ולגבי כללי המשחק המשותפים לכלל החברה.

להסכמה, בניגוד לכפייה המארגנת את החיים במדינות לא דמוקרטיות, יש השלכה על עקרון שלטון החוק במדינה הדמוקרטית. כיבוד החוק על-ידי האזרחים נובע מן ההסכמה על תפקידו של החוק בהגנה על האזרחים ועל זכויותיהם.

ההסכמה יוצרת את התנאים לקיומם של הסדרים פוליטיים המבוססים על פשרה. הסדרים אלה הם שמאפשרים לחברה להתקיים ולפעול יחדיו למרות חילוקי הדעות והמחלוקות בין חבריה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הסכמה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית