הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


שיטת ממשל המבוססת על הנחת היסוד לפיה אזרחי המדינה הם הריבון ולכן הם שותפים בקביעת השלטון. 

הבסיס הרעיוני לשיטת הממשל הדמוקרטית מצוי בעמדה המניחה כי האדם מטבעו הוא תבוני, רציונאלי, מוסרי ואחראי, וככזה הוא נולד עם הזכות הטבעית לחירות. המדינה הדמוקרטית מאפשרת לאזרחיה לממש את חירותם ולשלוט בחייהם באמצעות תבונתם. הביטוי הפוליטי לכך הן הבחירות הדמוקרטיות שבהן האזרחים בוחרים את נציגיהם בשלטון ובאמצעותם מנהלים את חייהם במדינה .

בדמוקרטיה ייצוגית, שהיא השיטה הדמוקרטית המקובלת כיום, נבחרים בהצבעה נציגי הציבור לחלק מהרשויות השלטוניות (בדרך כלל לרשות המחוקקת והמבצעת), ואלו מקבלים את ההחלטות בענייני השלטון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמוקרטיה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית