הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבית דין לעבודה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


בית הדין לעבודה הוא מערכת בתי משפט, שעוסקת בתחום יחסי העבודה בישראל. דנים בו בנושאים שקשורים ביחסי עבודה ובענייני ביטוח לאומי, והדיונים מהירים וקצרים יחסית.

התובעים הם עובדים או מעבידים, והתביעות הן בנושאים: תנאי עבודה, פיטורין, תאונות עבודה, הסכמי עבודה וכן תביעות שקשורות במוסד לביטוח לאומי.

השופטים בבית הדין לעבודה הם שופטים מקצועיים, אך גם נציגי הציבור יושבים בכל דיון: נציג של העובדים ונציג של המעבידים.

בישראל יש בתי דין אזוריים לעבודה וכן בית דין ארצי לעבודה, שמקום מושבו בירושלים, ובו ניתן לערער על החלטות ועל פסקי דין, שהתקבלו בבתי הדין האזוריים. בית הדין הארצי לעבודה עוסק גם בסכסוכים קיבוציים – כלומר, בסכסוכים שנובעים מהסכמים קיבוציים. אלה הם הסכמי עבודה שנחתמים בין ארגוני עובדים לבין המעבידים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: בית דין לעבודה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית