הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתארנונה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


 הארנונה היא מס, המוטל על-פי חוק, על כל המחזיקים בנכסים בשטח של רשות מקומית.

ההכנסות מן הארנונה אינן מיועדות מראש לפעילות מסוימת, אלא הרשות משתמשת בהן למימון פעולות ושירותים – לפי ראות עיניה ולתשלום חלקה במימון השירותים הממלכתיים.

בקביעת גובה התשלום לארנונה הרשות המקומית מוגבלת על-ידי טווח תעריפים (מזערי ומרבי), אשר נקבע בחוק ההסדרים במשק.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: ארנונה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית