הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גטו ובידוד > מערב אירופה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
פקודה שניתנה בתאריך 3 באוקטובר 1943 באתונה, יוון. בפקודה זו ניתנו הוראות על חובת רישום, הקמת יודנראט והגבלות שונות על יהודי יוון.חובת רישום, הקמת יודנדראט והגבלות על יהודי יוון
מחברים: מיכאל מולכו; יוסף נחמה


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

חובת רישום, הקמת יודנדראט והגבלות על יהודי יוון

פקודה

  1. כל היהודים הנמצאים בשטח השלטון הגרמני, חייבים בהחלט לשוב אל מקומות מגוריהם הקבועים, שם גרו ב- 1 ביוני 1943.
  2. אסור ליהודים לנטוש את מקומות מגוריהם הקבועים, או להחליף אותם.
  3. היהודים הנמצאים באתונה ובפרברים חייבים להופיע במשך 5 הימים הקרובים במשרדי הקהילה היהודית של אתונה, כדי להירשם בפנקס הרישום. בעת הירשמם עליהם להודיע על מקום מגוריהם הקבוע. במקומות שמחוץ לאתונה יש להודיע על כך במשרדים היוונים המתאימים.
  4. היהודים שלא יצייתו לפקודה זו יומתו ביריה. יהודים שמסתירים יהודים, שנותנים להם מקלט, או שעוזרים להם לברוח, ייכלאו במחנות ריכוז, במידה שלא יוטל עליהם עונש חמור מזה.
  5. יהודים בעלי אזרחות זרה חייבים להופיע ב- 18 באוקטובר 1943, בשעה 8 בבוקר, במשרדי הקהילה היהודית שבאתונה ולהירשם שם, תוך הגשת תעודות האזרחות שלהם. במקומות שמחוץ לאתונה, תימסר הודעה זו לשלטונות היווניים הנ"ל.
  6. הקהילה היהודית באתונה נקבעה כגוף היחידי הזכאי לייצג את האינטרסים של כל יהודי יוון. היא חייבת להרכיב ללא דחייה מועצת זקנים שתתחיל מיד במילוי תפקידיה. הוראות מפורטות יינתנו ל"מועצת הזקנים" בזמן הנכון.
  7. אחר הרישום חייבים כל הגברים היהודים מעל לגיל 14 להתייצב פעם ביומיים במשרדים הנ"ל.
  8. אסור ליהודים לעבור ברחובות ובכיכרות פומביים בזמן שבין שעת 5 אחר"צ ושעת 7 בבוקר של יום המחרת.
  9. מופנית בזה תשומת לב המשטרה היוונית, שעליה לשקוד בדייקנות על מילוי הפקודה הזאת ולאסור מיד כל יהודי שיעבור על הפקודה, או כל איש שיעזור ליהודים לעבור עליה.
  10. לפי משמעות הפקודה הזאת נחשב ליהודי כל מי שיש לו לפחות שלושה סבים זקנים יהודיים, בלי שים לב להשתייכותו הדתית ברגע הנוכחי.

המפקד העליון של שירות הביטחון ושל המשטרה ביוון
חתום: שטרופ, מפקד בריגדה של שירות הביטחון וגנראל בריגדה של המשטרה.
אתונה, 3 באוקטובר 1943


אנשים וחפצים ברכבת גירוש, תרס, יוון

לקריאה נוספת:
אודות יהודי יוון בשואה
יוון
סלוניקי

באתר יד ושם:
מקורות רשמיים נוספים בנושא גטו ובידוד
חומרי עזר לכתיבת עבודות חקר בנושא גטו ובידוד
מבחר חומרים בנושא גטו ובידודאל האסופה גטו ובידוד3

ביבליוגרפיה:
כותר: חובת רישום, הקמת יודנדראט והגבלות על יהודי יוון
שם  הספר: ‫ שואת יהודי יוון 1941-1944
מחברים: מולכו, מיכאל ; נחמה, יוסף
תאריך: תשכ"ה
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית