הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזכות השיבה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


זכות השיבה היא החלטה של האו"ם משנת 1948. החלטה זאת קובעת כי על מדינת ישראל לאפשר לפליטים הפלסטינים לשוב אל ביתם בישראל.

לדעת התומכים בהחלטה, יש בה תיקון עוול היסטורי שנעשה לפליטים אלה.

זכות השיבה היא מרכיב חשוב בבעיית הפליטים הפלסטינים. עיקרו של מרכיב זה הוא הדרישה כי לפליטים פלסטינים, ובעיקר לצאצאיהם, שעזבו את ארץ-ישראל, או שגורשו ממנה במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימים – תינתן הזכות לשוב לבתיהם שננטשו.

מדינת ישראל מעולם לא הסכימה לממש את ההחלטה הזאת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: זכות השיבה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית