הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנכבה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


נכבה- النكبة. הנכבה היא כינוי שנתנו הפלסטינים לאסונם בשנת 1948 – התקופה של הקמת מדינת ישראל.

בתקופה זאת עזבו מאות אלפי פלסטינים את בתיהם או גורשו מהם. (במקומות שונים היו הנסיבות שונות, ולגבי חלק מן המקומות העדויות סותרות). הם הגיעו לארצות ערב, לאזורים: יהודה, שומרון ורצועת עזה וכן למקומות אחרים בישראל.

בעיני פלסטינים רבים, עצם הקמתה של המדינה היהודית בארץ-ישראל הוא "האסון". עצרת האומות המאוחדות קבעה בהחלטה 194 כי על מדינת ישראל לאפשר לפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם או לקבל ממנה פיצוי כספי. החלטה זאת לא בוצעה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: נכבה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית