הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהכרעת רוב
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


עיקרון דמוקרטי יסודי, המאפשר לקבל החלטות באופן שישקף בצורה הטובה ביותר את רצון העם, ולכן הוא משקף גם את העיקרון של שלטון העם.

בדמוקרטיה להכרעת רוב יש צורך בשני תנאים הכרחיים:
א. תנאי פורמאלי: ההחלטה מתקבלת על-ידי רוב הקולות של המצביעים.
ב. תנאי מהותי: החלטת הרוב לא תפגע בזכויות של המיעוט ובעקרונות הדמוקרטיה.

עקרון הכרעת הרוב מחייב את כלל האזרחים במדינה – הרוב והמיעוט כאחד, והוא גם משקף את עקרון ההסכמיות במדינה הדמוקרטית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הכרעת רוב
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית