הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גטו ובידוד > מזרח אירופה
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
פקודתו של ד"ר פישר, מושל ורשה, מיום 2 באוקטובר 1940, על הקמת רובע מגורים יהודי בעיר.הוראת ראש מחוז ורשה על הקמת גטו וורשה


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

הוראת ראש מחוז ורשה על הקמת גטו וורשה

פקודות הגירוש לגטאות הוצאו בידי ראשי הממשל הגרמני המקומי והופצו הן כמסמכים רשמיים והן במודעות רחוב שהופנו לאוכלוסייה היהודית ולאוכלוסייה הפולנית. המידע על סגירתם של היהודים בגטאות הופץ גם בעיתונות הגרמנית המקומית, והתייחס להשלכות המנהליות הטמונות ביצירתן של המובלעות העירוניות האלה.

2 באוקטובר 1940

  1. על סמך התקנה בדבר הגבלת השהייה בגנרל גוברנמן מ- 13 בספטמבר 1940 מוקם בעיר ורשה רובע מגורים יהודי, שבו יתגוררו היהודים תושבי ורשה ואלה שיעברו לשם. רובע המגורים הזה יתוחם משאר תחום העיר על-ידי הרחובות כדלקמן... [כאן באה רשימה של רחובות וחלקי רחובות].
  2. על הפולנים המתגוררים ברובע המגורים היהודי להעתיק את דירותיהם אל שאר תחומי העיר עד 31 באוקטובר 1940. דירות יסופקו בידי לשכת הדיור של העירייה הפולנית. פולנים שעד התאריך הנ"ל לא יעזבו את דירותיהם, יפונו בכפייה מרובע המגורים היהודי. במהלך הפינוי הכפוי יהיה מותר לקחת לדרך רק מטען פליטים, כלי מיטה ומזכרות. אסור לפולנים להתיישב ברובע המגורים הגרמני.
  3. יהודים המתגוררים מחוץ לרובע המגורים היהודי חייבים להעתיק את מגוריהם אל אזור המגורים היהודי עד 31 באוקטובר 1940. מותר להם לקחת עמם רק מטען פליטים וכלי מיטה. דירות יסופקו בידי זקן היהודים.
  4. ראש העיר הממונה של העירייה הפולנית וזקן היהודים אחראים להעברתם התקינה של היהודים אל רובע המגורים היהודי, וכן לפינוים בעוד מועד של הפולנים מרובע המגורים היהודי; ולפי תכנית מראש יש עוד לקבוע את פינוים בשלבים של חלקי העיר לפי אזורי המשטרה.
  5. הממונה מטעם ראש המחוז לעיר ורשה ייתן לזקן היהודים את ההוראות המפורטות הנדרשות לצורך הקמה וסגירה מתמדת של רובע המגורים היהודי.
  6. הממונה מטעם ראש המחוז לעיר ורשה יוציא את תקנות הביצוע להוראה הזאת.
  7. העובר על ההוראה הזאת, או על תקנות הביצוע שיוצאו, ייענש בהתאם להוראות העונשין הקיימות.

ראש המחוז ורשה
ד"ר פישר
מושל

לקריאה נוספת:
ורשה
מעדותה של רובין רחל על החיים בגטו ורשה
עיתונות המחתרת בגטו ורשה אודות חיסול מחנות העבודה במחוז ורשה

באתר יד ושם:
מקורות רשמיים נוספים בנושא גטו ובידוד
חומרי עזר לכתיבת עבודות חקר בנושא גטו ובידוד
מבחר חומרים בנושא גטו ובידודאל האסופה גטו ובידוד3

ביבליוגרפיה:
כותר: הוראת ראש מחוז ורשה על הקמת גטו וורשה
שם  הספר: השואה בתיעוד : מבחר תעודות על חורבן יהודי גרמניה ואוסטריה פולין וברית המועצות.
עורכי הספר: ארד, יצחק; גוטמן, ישראל; מרגליות, אברהם
תאריך: תשל"ח
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הערות לפריט זה:

1. תעודה מספר 91.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית