הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםרחבעם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בנו של שלמה המלך ואשתו נעמה העמונית. רחבעם היא יורש כסאו של שלמה, אולם בשל קוצר ראייתו הפסיד את השלטון על שבטי הצפון וגרם לפילוג הממלכה בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה (מלכים א, י"ב). לאחר הפילוג הוא משל רק ביהודה, ואילו ירבעם בן נבט שלט בממלכת ישראל.

רחבעם שלט בשנים 914 – 930 לפני הספירה. רחבעם חילק את ממלכתו ל-9 מחוזות מינהלתיים, כדי לשפר את כלכלת המדינה ואת חוסנה (דברי הימים ב, י"א 12-5). רחבעם דאג לביצור ארצו ולחיזוקה, אולם בשנה ה-5 לשלטונו עלה עליו שישק מלך מצרים ובזז את אוצרות בית המקדש (מלכים א, י"ד 25 ואילך).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: רחבעם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית