הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהזרם הרפורמי (ביהדות)
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


זרם דתי שנוצר ביהדות בעקבות האמנציפציה וערך שינויים באורח החיים היהודי, ביסודות האמונה ובפולחן הדתי. הרפורמים אינם מקבלים את סמכות ההלכה אלא רואים בה מקור השראה בלבד.

לפיכך הם מתירים, למשל, נסיעה בשבת. מתוך עיקרי האמונה ביטלו הרפורמים, לדוגמה, את האמונה בביאת המשיח. הזרם הרפורמי גורס כי עיקר היהדות הוא המצוות המוסריות. האמונה בערכי השוויון בין בני אדם וההתנגדות לאפליה מביאה את התנועה הרפורמית לבטל את ההבדלים הקיימים בהלכה בין חובותיהם וזכויותיהם של גברים ונשים בחיים הדתיים, ולדוגמה - נשים מוסמכות לרבנות בבתי המדרש של התנועה. השאיפה לאחווה בין דתית הביאה את התנועה הרפורמית להוציא מסידור התפילה ביטויי גנאי למי שאינו יהודי, וההתנגדות לגזענות הביאה את הנהגת התנועה לקחת חלק פעיל במאבק לביטול האפליה נגד האפרו-אמריקנים בארצות הברית, בשנות ה- 60 של המאה ה- 20.

השינויים שערכו הרפורמים בפולחן הדתי כוללים הכנסת כלי נגינה המלווים את התפילה, ביטול ההפרדה בין נשים לגברים בבית הכנסת, ומתן אפשרות לנשים לקרוא בתורה ולנהל את התפילה. בקרב יהודי ארה"ב, הזרם הרפורמי הוא הזרם הגדול ביותר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הזרם הרפורמי (ביהדות)
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית