הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגבריאל
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


מלאך הממלא תפקידים חשובים בשלוש הדתות.

ביהדות - בתנ"ך מוזכר גבריאל בספר דניאל כמלאך שפתר לדניאל את חזון האיל וצפיר העִזים. בספרות ההלכה היהודית הוא והמלאך מיכאל מופיעים יחד כמלאכים המספרים בשבחו של עם ישראל ומנסים לשכנע את האל להיטיב עם העם. חז"ל ייחסו למלאך גבריאל את הצלת אברהם מידי נמרוד, שרצה לשורפו באש. כמו כן נחשב גבריאל לאחד משלושת המלאכים שבישרו לאברהם על הולדת יצחק, ויש אמונה המייחסת לו את השמירה על בני האדם בשנתם.

בנצרות מופיעה דמותו של המלאך גבריאל כשהוא מבשר לאימותיהם של יוחנן המטביל וישוע על הולדתם העתידית של בניהן.

באִסלאם נחשב גבריאל למלאך המקורב ביותר לאלוהים. גבריאל הוא המלאך אשר הביא את דבר ההתגלות לנביא מֻחַמַד במשך 32 שנים. בחַדִית' מסופר כי בהתגלויות הראשונות שמע הנביא את קולו בלבד, אך לא ראה אותו. לאחר מכן הופיע לפניו המלאך בדמות אדם. המלאך גבריאל ליווה את מֻחמד במסעו הלֵילי ממַכַּה לירושלים ובעלייתו לשמים.
בקֻראן מוזכר המלאך גבריאל הן בשמו המפורש והן בכינויים "הרוח הנאמנה", או "רוח הקודש".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גבריאל
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית