עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתתכשיטים מתל אל עגול : נטיפות
צלם: -תכשיטים מתל אל עגול : נטיפות
נטיפות עשויות זהב מתקופת הברונזה המאוחרת ב. נמצאו במטמון שנתגלה בתל אל עגו'ל (שיש המזהים אותו עם שרוחן המקראית הנזכרת ביהושע, ו', 19). מטמון זה הוא העשיר והיפה במטמוני התכשיטים שנתגלו בארץ ישראל. על פי חלקי זהב לא מעובדים שנתגלו לצד התכשיטים ניתן לקבוע שהתכשיטים עוצבו בידי בעלי מלאכה כנענים. עם זאת ניכרות בהם השפעות של עמי האזור האחרים.
לתמונה מוגדלת
אל האסופה גלריית ארכיאולוגיה מקראית3

ביבליוגרפיה:
כותר: תכשיטים מתל אל עגול : נטיפות
צלם: -
שם  הפרסום מקורי: אוסף רשות העתיקות
תאריך: -
בעלי זכויות : רשות העתיקות
הוצאה לאור: רשות העתיקות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית