הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאבנר בן נר
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אבנר היה דודו או בן דודו של שאול (שמואל א, ט' 1; י"ד 51-50).

אבנר נזכר לראשונה כשר צבאו של שאול לאחר נצחון דוד על גלית (שמואל א, י"ז 55). אבנר היה אמור להגן על שאול (שם, כ"ו, 7), אולם נכשל בכך, ודוד לועג לו ונוזף בו על איכות מעשיו (שם, 16-15).
לאחר מות שאול, נשאר אבנר נאמן לבית שאול והמליך את אישבושת (אשבעל) בנו של שאול. כוחו והשפעתו היו גדולים, והעם היה נאמן לו ביותר (שמואל ב, ב' 9-8).
בתחילה לחם אבנר בדוד ובאנשיו (למשל, בקרב ליד הבריכה בגבעון, בו הובסו אבנר וצבאו לפני יואב, ובסופו הרג אבנר את עשהאל אחיו של יואב, ב' 32-12), אולם אחר כך הוא זה שניהל את המשא ומתן להעברת שלטון בית שאול לידי דוד (ג' 21-12).
בתום המשא ומתן עם דוד, רצח יואב, שר צבאו של דוד, את אבנר בחברון (גם כנקמת דם אחיו עשהאל, גם כי חשד בנאמנותו, וגם כי חשש שיפגע במעמדו הבכיר, שם, ג' 27).
דוד קבר את אבנר בחברון. הוא חלק לאבנר כבוד רב והספיד אותו בכאב רב (ג' 39-31), ואף זכר ליואב את המעשה עד יום מותו (מלכים א, ב' 5).
משמעות השם אבנר, או אבינר: אבי הוא נר/נוּר (=אור), או נר לאב. נר פירושו גם זיכרון: זֵכֶר לאב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אבנר בן נר
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית