הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחרן
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עיר קדוּמה, עוד מהתקופה השׁוּמֵרִית והאַכָּדִית, ששכנה בתורכיה של ימינו, במעלה נהר הבַּלִיח'. היא נזכרת בתעודות אַשׁוּרִיוֹת מהמאה ה- 19 לפני הספירה, ומתעודות ממַארִי מהמאה ה- 18 לפני הספירה.

בעיר זו התיישב תֶּרַח עם משפחתו לאחר שעזב את אוּר כַּשְׂדִים (בראשית י"א 31).
מחרן נדד אברהם לארץ כנען (בראשית י"ב 5-4); נחור אחיו נשאר בחרן (פרק כ"ד 10); לשם חוזר אליעזר, עבד אברהם, כדי לחפש אישה ליצחק (פרק כ"ד); ושם נושא יעקב את נשותיו לאה ורחל, בנות לבן, נכד נחור (פרקים כ"ז 43, כ"ח 10 ואילך).
חרן, כמו אור כשדים, הייתה מרכז דתי גדול, ובו התקיים פולחן אל הירח - סין.
בתקופת האבות שלטו השֵׁמִים-המערביים בחרן, ואחר כך עברה העיר לשלטון ממלכת מִיתָנִי, שבצפון מסופוטמיה, במאות 16-13 לפני הספירה. לאחר מכן שלטו בה האַשׁוּרִים, אחריהם האֲרָמִים, ושוב האַשׁוּרִים, והבַּבְלִים. לבסוף עברה העיר לשלטון המַדִים והכַּשְׂדִים, במאה השישית לפני הספירה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חרן
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית