הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > הפלישתיםעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > היסטוריה במבט רב-תחומי > היסטוריה וארכיאולוגיה > העת העתיקהמפת קרב אבן העזר


ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

באמצע המאה ה-11 לפני-הספירה נערך הקרב המכריע בין הפלשתים והישראלים. הפלשתים חנו באפק בעוד הישראלים חונים "על האבן העזר" (שמואל א ד:א). תוצאות ניצחונם של הפלשתים היו לקיחת ארון האלוהים, מותו של עלי הכוהן, אך גם חורבנן של שילה ושל ערים ישראליות אחרות ושלטון פלשתים בישראל עד מלוך שאול.

מפת קרב אבן העזראל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת ההתנחלות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מפת קרב אבן העזר
שם  הספר: השרון : בין ירקון לכרמל
עורכי הספר: דגני, אבי; גרוסמן, דויד; שמואלי, אבשלום
תאריך: 1990
בעלי זכויות : ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הערות: 1. מסדרת פרסומי "ארץ" מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל - אביב.
2. אבי דגני, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאוגרפיה.
3. דוד גרוסמן, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לגיאוגרפיה.
4. אבשלום שמואלי, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאוגרפיה.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית