הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > כלכלה וניהול
כתר הוצאה לאור


תקציר
אינפלאציה זהו תהליך נמשך של עליית רמת המחירים הכללית. משמעותו ירידה בכוח הקנייה של המטבע, כלומר ירידה בערך הכסף.אינפלאציה


אינפלאציה, תהליך נמשך של עליית רמת המחירים הכללית. משמעותו ירידה בכוח הקנייה של המטבע, כלומר ירידה 'בערך הכסף'. התופעה קיימת, למעשה, מתחילתו של המסחר המתנהל בכסף, אף שביטוי זה כמונח כלכלי נטבע רק באמצע המאה ה-19. האינפלאציה נמדדת לרוב בשיעורי גידול שנתיים, המבוטאים באחוזים. הבסיס הנפוץ ביותר למדידה הוא מדד המחירים לצרכן. זה מבטא את השינויים במחירי 'סל הצריכה' של רוב הציבור.

הגורם העיקרי לאינפלאציה הוא גידול אמצעי התשלום שבידי הציבור בקצב מהיר יותר מגידול ההיצע של סחורות ושירותים שאפשר לרכוש בהם, גורם שסיבותיו יכולות להיות שונות. רמת המחירים הכללית בעולם נמצאת בסימן עלייה זה 400 שנה, אף שבמאה ה-19, או בין שתי מלחמות העולם (1939-1919), היו גם תקופות של נטייה לירידת מחירים. בשנות ה-50 וה-60 נרשמה בעולם המערבי האינפלאציה הגבוהה ביותר המוכרת בהיסטוריה בתקופה שאיננה מלחמה כללית.

המשק הישראלי שרוי באינפלאציה במרבית שנות קיומו. מאז ראשית שנות ה-70 הלך והחמיר קצב האינפלאציה, במיוחד בגלל עליות מהירות במחירי סחורות וחומרי גלם מיובאים. קצב זה הלך וגבר והגיע ל-400% ב-1984. מקובל להבחין בין כמה סוגי אינפלאציה:

אינפלאציה דוהרת, המחירים עולים בקצב כה מהיר, והכסף יורד בערכו במידה כזו, עד שאנשים מאבדים בו את אמונם, מפסיקים להשתמש בו כבאמצעי תשלום ומחפשים פתרונות חלופים. אלה יכולים להיות מטבע חוץ (כפי שהסתמן בקביעת מחירים בעסקות גדולות או מתמשכות בישראל של ראשית שנות ה-80), או אף סחר חליפין, כפי שאירע בגרמניה בשנים שלאחר מלה"ע ה-1. אי אפשר לקבוע את אחוז עליית המחירים השנתי שבו מתחילה אינפלאציה 'לדהור', שכן הדבר תלוי בסידורים השונים המצויים בכל משק בנושא של צמצום הסבל מהאינפלאציה (ההצמדה למדד בישראל, למשל).

אינפלאציה זוחלת, אינפלאציה אטית ביותר בגבולות של עד 3% לשנה. יש הסבורים כי מידה כזו של אינפלאציה מעודדת את הפעילות הכלכלית במשק, ואחרים טוענים שמשקים ופרטים מצליחים לשגשג גם בלי תמריץ זה, שכן גם עליית מחירים שנתית מינימאלית מצטברת לעליית מחירים נכבדת.

אינפלאציה כבושה, מצב שבו אין עליית מחירים בולטת, למרות קיומם של תנאים אינפלאציוניים, בגלל פיקוח

ממשלתי האוסר העלאת מחירים (בד בבד עם קיצוב מצרכים). אינפלאציה כבושה מעין זו שררה בא"י בשנות מלה"ע ה-2 ובמדינת ישראל בשנותיה הראשונות בתקופת הצנע.

אינפלאציה מבנית, היא תוצאה של ביקוש עודף בענף או בענפים בודדים, אפילו אם אין ביקוש עודף בענפים אחרים של המשק. דבר זה גורם לעליית מחירים באותו הענף ובעקבותיו בכל המשק.

אינפלאציה של ביקוש, עליית מחירים הנובעת מגידול בהכנסותיהם של צרכנים ומשקיעים. אלה מגדילים את הביקוש שלהם ומתחרים על היצע מוגבל בגלל ניצול מלא של גורמי הייצור, או כיוון שאי אפשר להגדילו באורח מידי.

אינפלאציה של מחירים (עלויות), נובעת מעלייה בהוצאות הייצור (שכר, מחיר חומרי גלם וכיו"ב) המביאה את היצרנים לדרוש מחירים גבוהים יותר. היצרנים נוטים להתלונן, שאיגודים מקצועיים חזקים דורשים העלאות שכר בלי קשר לתפוקה, ושזהו הגורם הראשוני לאינפלאציה. האיגודים לעומתם טוענים שהיצרנים מעלים מחירים בלי קשר ישיר להוצאות הייצור.

ביבליוגרפיה:
כותר: אינפלאציה
שם  הספר: האנציקלופדיה הישראלית הכללית : חדשה, מקיפה
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1989
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. מהד’ ב.
2. 3 כר’, התוכן:
    1 - אאגינה-התשה. ‬
    2 - ואגנר-נתרן. ‬ 
    3 - סאבא-תת-פיתוח. ‬
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית