עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה פיזיולוגית
כתר הוצאה לאור


תקציר
הביהיביוריזם הינו זרם בפסיכולוגיה, הרואה בגישה אובייקטיבית טהורה לחקר ההתנהגות גישה לגיטימית יחידה בפסיכולוגיה המודרנית.ביהיביוריזם


ביהיביוריזם (behaviorism), זרם בפסיכולוגיה הרואה בגישה אובייקטיבית טהורה לחקר ההתנהגות גישה לגיטימית יחידה בפסיכולוגיה המודרנית.

מייסד הזרם (1913), ג'ון ברודס ואטסון, ייחס להתנהגות האדם או בעל החיים, כפי שאפשר לחוקרה מנקודת מבטו של המסתכל מבחוץ (לעתים כשהוא מצויד בכלי מדידה שונים), עניין וחשיבות מרכזיים. לפי השקפה זו, המדגימה גישה פוזיטיביסטית מעיקרה, יש לחדול מהעיסוק בנושאי ההכרה והעולם הפנימי של האורגאניזם כדי לקדם את הפסיכולוגיה בתור מדע. ואטסון לא הכחיש את קיומה של ההכרה, אך דרש שהפסיכולוגיה תתעלם ממנה ותעדיף להתייחס אל העדות הנאמנה יותר של ההתנהגות.

עיקר הפעילות של הביהיביוריסטים הייתה בהתנגדותם לאינטרוספקציה - השיטה המרכזית בפסיכולוגיה המחקרית בגרמניה ובארה"ב עד תחילת המאה ה-20. האינטרוספקציה היא שיטה סובייקטיבית, וקשה היה להוכיח את מהימנות הממצאים שהושגו באמצעותה.

הביהיביוריסטים עסקו ביכולתו של האדם לשחזר בע"פ חומר נלמד, בזמני התגובה הדרושים לו במצבים שונים, בשינויים גופניים (שאפשר למדוד אותם) החלים במצבים רגשיים, ועוד. מעולם לא שאלו את האדם עצמו כיצד הוא מרגיש ועל מה הוא חושב. למחשבות, כך קיווה ואטסון, יימצא ביטוי פיסיולוגי בתנועות מזעריות סמויות במיתרי הקול, וכך אפשר יהיה בעתיד לחקור חקירה אובייקטיבית גם מחשבות.

בשנות ה-20 היה הביהיביוריזם לזרם כמעט בלעדי בפסיכולוגיה האמריקנית. הוא גובש לפסיכולוגיה המתארת את התנהגות האדם ובעלי החיים במונחים של גירויים, תגובות והקשרים שביניהם ומשתמשת בשיטות מחקר אובייקטיביות, ניסוייות.

הידוע שבביהיביוריסטים המודרניים הוא סקינר, שדחה את ההנחות בדבר מנגנונים פיסיולוגיים המניעים את ההתנהגות. כך, למשל, התייחס סקינר לרפלקס כאל קשר הקיים בין גירוי לתגובה, המתבטא בהסתברות גבוהה של הופעת תגובה מסוימת בעקבות גירוי מסוים, אך דחה את הצורך להניח קיום של מנגנון פיסיולוגי המתווך בין השניים.

היום הביהיביוריזם הוא אחד הזרמים בפסיכולוגיה, אך השפעתו מעטה יחסית. בפסיכולוגיה המדעית מסמלת עליית הפסיכולוגיה הקוגניטיבית את החזרה ההיסטורית של ההתעניינות במנגנונים הפנימיים של ההכרה, כגון תהליכי זכרון, חשיבה ושפה. בתחומים אחרים, כגון בפסיכולוגיה האקסיסטנציאליסטית, חזר והתקבל העניין בחוויה הסובייקטיבית של הפרט, ובפסיכלוגית האישיות מקובל אף להסיק על תהליכים המתרחשים בתת-הכרה. מבחינה היסטורית יש לביהיביוריזם משקל רב בקידום הפסיכולוגיה המדעית במאה ה-20.

ביבליוגרפיה:
כותר: ביהיביוריזם
שם  הספר: האנציקלופדיה הישראלית הכללית : חדשה, מקיפה
עורך הספר: פדר, יון
תאריך: 1989
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הערות: 1. מהד’ ב.
2. 3 כר’, התוכן:
    1 - אאגינה-התשה. ‬
    2 - ואגנר-נתרן. ‬ 
    3 - סאבא-תת-פיתוח. ‬
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית