עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופה העותומנית [1516 - 1917] > עליה שניהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה שנייהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה שנייה
ספרית מעריב


תקציר

סיפורו של ארגון בר-גיורא, ארגון מחתרתי שלחם לכיבוש השמירה והעבודה העברית.
בר-גיורא
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


מסדר חשאי של פועלים עברים בני העליה השניה (חברי "פועלי ציון") - שחתרו לכיבוש השמירה במושבות ולחיזוק ההגנה על-ידי הנהגת עבודה עברית ולהתישבות חקלאית, כדרך היעילה ביותר לחיי עבודה פרודוקטיוויים. כן דגלו בהגשמת החזון הציוני הסוציאליסטי.

המסדר הוקם בליל שמחת תורה תרס"ח (29.9.1907) בחדרו של יצחק בן-צבי ב"בתי-ורשה" שביפו, ונקרא על שמו של בר-גיורא, ממנהיגי המרד הגדול של היהודים נגד הרומאים. בפגישת-היסוד השתתפו יצחק בן-צבי (לימים, נשיא מדינת ישראל) צבי בקר, ישראל גלעדי, אלכסנדר זייד, יחזקאל חנקין, יחזקאל ניסנוב וישראל שוחט, שנבחר לראש "בר-גיורא", או בקיצור: ב"ג. סיסמת המסדר החשאי נקבעה: "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום".

חברי "בר-גיורא" קיבלו על עצמם את העבודה והשמירה בחוות סג'רה. כעבור זמן-מה כבשו גם את השמירה מידי השומרים הזרים במושבה סג'רה, במסחה ובמושבות אחרות. היו איכרים שחרדו אם יצליח הנסיון הנועז. והשומרים הזרים עשו הכל כדי להכשיל את השומר העברי החדש. אולם כל ההתנכלויות הושמו לאל. השמירה העברית נתבצרה.

חברי "בר-גיורא" נתקשרו בחוקה של משמעת חזקה וההחלטות צריכות היו להתקבל פה אחד. בפסח תרס"ט (1909) הוחלט על הפסקת קיומה של החבורה החשאית ועל הקמת הסתדרות "השומר".

ביבליוגרפיה:
כותר: בר-גיורא
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית