הסדרי נגישות
ספרית מעריבויצ"ו
מחברים: אפרים תלמי; מנחם תלמי


ראשי-התיבות של השם האנגלי Womens International Zionist Organization "הסתדרות עולמית לנשים ציוניות".

ויצ"ו הוקמה בלונדון בשנת 1920, מטרותיה: ארגון הנשים לפעולה ציונית, הכשרת האשה והנערה בארץ-ישראל לעבודה קונסטרוקטיבית, פעולות למען בריאותם וחינוכם של ילדי ישראל. למרכז העולמי של ויצ"ו מסונפות עשרות התאחדויות ארציות ברחבי תבל. רק בארצות-הברית פועל ארגון "הדסה" במקום ויצ"ו. ויצ"ו בארץ-ישראל מקימה ומטפלת בכפרי נוער וילדים, בתי-ספר חקלאיים, בתי-ספר לניהול משק-בית, בתי עולות, בתי תינוקות, מגרשי-משחק, מועדונים, טיפוח מלאכות-בית וכיו"ב. ויצ"ו בארץ-ישראל היא חברה במועצת ארגוני הנשים ופועלת בשיתוף עם "מועצת הפועלות". מושב ההנהלה העולמית של ויצ"ו - במדינת ישראל. נציגות ויצ"ו משתתפות דרך-קבע בקונגרס הציוני ונשיאת ויצ"ו היא חברת ההנהלה הציונית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ויצ"ו
שם  הספר: לקסיקון ציוני
מחברים: תלמי, אפרים ; תלמי, מנחם
תאריך: 1982
בעלי זכויות : ספרית מעריב
הוצאה לאור: ספרית מעריב
הערות: 1. מהדורה שמינית עם תוספות ועידכונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית