עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > שפה עברית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
בעברית קיימים משפטים שניתן להבין אותם בשתי דרכים. משפטים כאלה נקראים משפטים דו- משמעיים. דף מידע זה מציג את הגורמים השונים היוצרים דו-משמעות בלשון.תחביר : דו-משמעות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


דו-משמעות תחבירית

בעברית קיימים משפטים שניתן להבין אותם בשתי דרכים. משפטים כאלה נקראים משפטים דו- משמעיים.
היכולת התחבירית שלנו מאפשרת לנו להבין דו-משמעות במשפט.

הסיבות לדו-משמעות יכולות לנבוע ממבנה תחבירי דו-משמעי, כמו:

  • שם פעולה כנסמך בסמיכות: ביקור המשפחות היה קצר - המשפחות ביקרו או שביקרו את המשפחות?
  • כינוי דו-משמעי: חברו של המהנדס ואחיו - אָח של מי? של המהנדס או של החבר?
  • סמיכות ותואר: סיסמות הבחירות המוצלחות - מי מוצלח? הסיסמות או אולי הבחירות?

הסיבה לדו-משמעות יכולה להיות גם מילה דו-משמעית: קניתי עוף מוכשר - שעבר הכשרה נעשה כָּשֵר, ואולי... שיש לו כישרון?

דו-משמעות הנובעת ממילה דו-משמעית (ולא ממבנה תחבירי) היא דו-משמעות מילולית.

תרשים דו-משמעות

 

התופעה
הלשונית
דוגמה
החלק הדו-משמעי
ניסוחים שאינם דו-משמעיים
שם פעולה
בסמיכות
ביקור המשפחות היה קצר.
ביקור המשפחות –
מי ביקר?
הביקור אצל המשפחות
המשפחות ביקרו...
כינוי
דו-משמעי
חברו של המהנדס ואחיו הופיעו.
אחיו של מי?
חברו של המהנדס ואחיו של החבר
חברו של המהנדס ואחיו של המהנדס
סמיכות
ותואר
הנה סיסמות הבחירות המוצלחות.
מי המוצלחות?
הסיסמות המוצלחות של הבחירות
הבחירות המוצלחות
צירוף
יחס
המדריך הרצה על הר הכרמל.
הר הכרמל - שם הנושא או המקום?
המדריך הרצה על הנושא הר הכרמל.
המדריך בהר הכרמל הרצה על...
צורת
מקור
דרשנו מהקופאי להתקשר.
מי צריך להתקשר?
דרשנו שהקופאי יתקשר.
דרשנו מהקופאי (שאנחנו) נתקשר.
ביבליוגרפיה:
כותר: תחביר : דו-משמעות
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית