הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > כתיבה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
דף מידע זה מציג דגם לכתיבת טיעון. הטיעון משמש להצגת עמדה או דעה ולביסוסה.הבנה והבעה : כתיבת טיעון
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון


מבנה הטיעון - תרשים

טיעון הוא דגם רטורי להצגת טענה כלשהי.
דגם טיעון בסיסי בנוי משלושה חלקים עיקריים כפי שנראה בתרשים.

מהו טיעון?

הטיעון משמש להצגת עמדה או דעה ולביסוסה. הכותב בדרך כלל חושף את עמדתו כבר מראשית המאמר. בתחילת הטיעון מציג הכותב את הטענה. הכותב יודע שיש מי שחושב אחרת, ולכן הוא מנסה לשכנע באמיתות דעתו או עמדתו. במילים אחרות, בבסיס כתיבת טיעון קיימת דעה שונה מזו שמוצגת במאמר על-ידי הכותב. השכנוע נעשה בחלק של ביסוס הטענה. לבסוף מציג הכותב את המסקנות (וגם ההמלצות) הנובעות מן הטענה.

הפתיחה - הטענה

בפתיחת המאמר או החיבור מוצגת הטענה הראשית. הטענה היא נקיטת עמדה בעניין שיש לגביו חילוקי דעות.

ניתן להציג את הטענה בעזרת ביטויים המוֹרִים על עמדה, כגון: אני סבור/ה, אני משוכנע/ת, לדעתי.
הטענה לא חייבת לבוא מיד בפתיחה. נהוג להקדים לטענה רקע קצר.

הגוף - ביסוס הטענה

את הטענה הראשית הכתובה בפתיחה יש לחזק ולבסס.

לצורך ביסוס הטענה ניתן להשתמש בנימוקים, בהוכחות, בדוגמות, בהשוואה וכדומה. למעשה, נימוקים והוכחות אלה הם גם טיעונים, הבנויים מטענה משנית ומביסוסה. כלומר, דגם הטיעון הכללי יכול לאפיין גם כל אחד מן הטיעונים שבגוף המאמר.

תפקיד הטיעונים להציג בפני הנמען את נכונות הטענה ואת צדקתה.

כל הטיעונים יכולים להתקשר ישירות אל הטענה הראשית שבפתיחה (כמו בתרשים 1),

או להתקשר זה אל זה וליצור מעין שרשרת (כמו בתרשים 2).

תרשים 1:

בתרשים זה כל הטיעונים מתקשרים ישירות אל הטענה הראשית שבפתיחה.

תרשים 2:

בתרשים זה הטיעונים מתקשרים זה אל זה ויוצרים מעין שרשרת.
ביסוס הטענה יכול לכלול מבנה של בעד ונגד, בעיה ופתרון, כלל ופרט וכו'.

הסיום - מסקנות

בסיום תופיע המסקנה הנובעת מן הנאמר בגוף המאמר. המסקנה היא חזרה במילים שונות על הטענה הראשית שהציג הכותב בפתיחת המאמר.
לעיתים הטיעונים בגוף המאמר ארוכים מאוד, ולכן רצוי לכתוב סיכום קצר לפני משפטי הסיום.
לאחר המסקנה ניתן לכתוב המלצות, השלכות וכו'.

אמצעי קישור אופייניים להבעת המסקנות: "יוצא ש", "מכאן נובע", "המסקנה היא אם כן"...
ביטויים להבעת המלצות: "רצוי ל", "אני מציע ש..", "חשוב ש...", "ניתן לומר...", "מן הראוי ל... "

טענה נגדית

לדגם הטיעון יש וריאציה של טענה נגדית.

הכותב מודע לטענת נגד, והוא מזכיר אותה, ואף מתייחס לטענת הנגד בפתיחה או בגוף המאמר.

למשל:

טענת נגד: יש אומרים...
התנגדות: אין אמת בדברים הללו...
טענת הכותב: האמת היא ש...

ביבליוגרפיה:
כותר: הבנה והבעה : כתיבת טיעון
שם  האתר: HighLearn : קורס לשון לבגרות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות לשון
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:

1. אתר זה מכיל את הקורס "לשון לבגרות". הקורס מכיל את כל החומר לבגרות בלשון על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך. בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה.
2. הקורס נשען על ספר הלימוד לחטה"ע "עיין ערך: לשון-הבנה-הבעה" (הוצאת מטח, 1999).

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית